Skip to main content

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทหารสหประชาชาติได้รับการเชิดชูเกียรติในวันครบรอบสิ้นสุดสงคราม

ก. แรงงาน จัดเต็ม 1694 บริการสอบข้อมูลแรงงานต่างด้าว

ก.แรงงาน ลงพื้นที่ภาคใต้ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

ก.แรงงาน อบรม ขรก.ใหม่ รุ่น ๑๗

101101
TOP