Skip to main content

ข่าวประชาสัมพันธ์

ก.แรงงาน เปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว 15 วัน

ก.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 19 ครั้งที่ 7/2560

ข้าราชการเเละเจ้าหน้าที่่ ก.แรงงาน ออกกำลังกายทุกวันพุธ

พ.ร.ก. ยาแรง ฝีแตก เร่งรัด เยียวยา รักษาชีวิต

ก.แรงงาน ซ้อมอพยพหนีไฟ รณรงค์ทุกภาคส่วนขับเคลื่อน‘เซฟตี้ไทยแลนด์’

ก.แรงงาน ทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวง

ก.แรงงาน เตรียมความพร้อม ขรก.ไปประจำการต่างประเทศ

ก.แรงงาน แจงแนวปฏิบัติจ้างเมียนมา ลาว กัมพูชา ตาม พ.ร.ก.ต่างด้าว

“บิ๊กบี้” เร่งรัดกัมพูชาร่วมมือจัดระบบแรงงานต่างด้าว

101103
TOP