Skip to main content

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัดขยายภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 4 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 23 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนับสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

36325
TOP