Skip to main content

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดคอมพิวเตอร์

8 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์สุขภัณฑ์ บริเวณห้องน้ำภายในห้องทำงาน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ชั้น 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบแสงสว่างภายในห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งโคมไฟดาวไลท์ภายในห้องทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและห้องทำงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มกราคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมขอบผนังปูน บริเวณองค์พระพุทธรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มกราคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนมือจับกดชักโครกห้องน้ำหญิงส่วนกลาง ชั้น 9 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มกราคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อวอลเปเปอร์เก่าและติดตั้งวอลเปเปอร์ใหม่ ห้องทำงานผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มกราคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มกราคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง ชั้น 9 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 มกราคม 2567
50050
TOP