Skip to main content

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าใช้บริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 มกราคม – 30 กันยายน 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3 ธันวาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศสำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ของกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ 29 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 ธันวาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 ธันวาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าบรรจุเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 ธันวาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการภายใน (Back Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

2 ธันวาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบลิฟต์ขนของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ธันวาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ธันวาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดตกแต่งสถานที่ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับผ้าระบายและประดับธง เนื่องในวันคลายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงแรงงาน ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผ่านหนังสือพิมพ์รายวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าวภารกิจและนโยบายของกระทรวงแรงงาน ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 พฤศจิกายน 2564
23311
TOP