Skip to main content

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบท่อน้ำทิ้งโถปัสสาวะชาย ห้องน้ำชั้น 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมพื้นบริเวณหน้าอาคารกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องเลขารัฐมนตรี ชั้น 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายชื่อสำนักงานเลขานุการศูนย์บัญชาการป้องกัน การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมทางลาด บริเวณด้านหน้าอาคารกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมท่อน้ำทิ้งชักโครกพร้อมอุปกรณ์ บริเวณชั้น 10 อาคารกระทรวงแรงงาน 15 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายชื่อผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสาย HDMI สำหรับต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าและควบคุมการสนทนาระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องรองปลัดกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจกระทรวงแรงงาน ผ่านสื่อนิตยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องทำงานผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจกระทรวงแรงงาน ผ่านหนังสือพิมพ์รายวัน (หนังสือพิมพ์สยามรัฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 มกราคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายชื่อผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 มกราคม 2566
35615
TOP