Skip to main content

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ (พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างยานพาหนะ เพื่อใช้ปฎิบัติงานในภารกิจการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อน้ำ บริเวณชั้น 6 ห้องที่ปรึกษารัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อน้ำ บริเวณห้องน้ำชาย ชั้น 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง GF กองบริหารการคลัง ชั้น 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์สุขภัณฑ์ห้องน้ำชาย ชั้น 1 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์สุขภัณฑ์ห้องน้ำชาย ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 พฤษภาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเานอราคา ซื้อแอลกอฮอล์ล้างมือ สูตรน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 พฤษภาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับผ้าระบายและติดธงพระนามาภิไธย ส.ท. เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ 3 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 พฤษภาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 พฤษภาคม 2565
29226
TOP