Skip to main content

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ตารางข้อมูล

หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563

14 กันยายน 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563

24 สิงหาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563

4 สิงหาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563

24 มิถุนายน 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563

25 พฤษภาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

22 พฤษภาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

19 มีนาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2563

11 กุมภาพันธ์ 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม2562

27 มกราคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2562

21 มกราคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2562

21 มกราคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2562

4 ตุลาคม 2562
1701
TOP