Skip to main content

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องทำงานที่ปรึกษากฎหมาย ชั้น 11 อาคารกระทรวงแรงงาน 15 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักประสานความร่วมมือ ระหว่างประเทศ ชั้น 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดคอมพิวเตอร์

8 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์สุขภัณฑ์ บริเวณห้องน้ำภายในห้องทำงาน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ชั้น 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบแสงสว่างภายในห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งโคมไฟดาวไลท์ภายในห้องทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและห้องทำงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มกราคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมขอบผนังปูน บริเวณองค์พระพุทธรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มกราคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนมือจับกดชักโครกห้องน้ำหญิงส่วนกลาง ชั้น 9 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มกราคม 2567
48209
TOP