Skip to main content

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงมอเตอร์ขับเคลื่อน (Traction Moter) พร้อมเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ ลิฟต์โดยสารตัวที่ 7, 8, 9 และลิฟต์ขนของตัวที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกล่องสารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี

10 มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดนวิธีเฉพาะเจาะจง

10 มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปั๊มน้ำดับเพลิง อาคาร 15 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 มิถุนายน 2565
29225
TOP