Skip to main content

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม และห้องรับรอง ชั้น ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 มีนาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 มีนาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 มีนาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 มีนาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 มีนาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 มีนาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศหน้าห้องทำงานผู้ตรวจราชการ กระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 มีนาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ประจำห้องทำงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 3 ชั้น 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 มีนาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 มีนาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 มีนาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟดาวไลท์ห้องผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มีนาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผนัง บานประตูไม้สักและฝ้าภายในห้องทำงานปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มีนาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งผ้าม่านทึบภายในห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มีนาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งโคมไฟฝังฝ้าพร้อมอุปกรณ์ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 มีนาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายสแตนเลสและจัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 มีนาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์ของระบบศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 มีนาคม 2567
50178
TOP