Skip to main content

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

การกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแปลเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการทรูวิชั่นส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องไทยธรรม

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ จำนวน 20 กล่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ

22336
TOP