Skip to main content

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนับสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าเอกสาร จำนวน 102 ใบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ

การกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแปลเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

37175
TOP