Skip to main content

ประกาศราคากลาง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุสำนักงาน

29 ธันวาคม 2560

ประกาศราคากลางโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนให้หน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการงบลงทุนของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

29 ธันวาคม 2560

ประกาศราคากลางซื้อวัสดุสำนักงาน

21 ธันวาคม 2560

ประกาศราคากลางจ้างผลิตและตัดต่อวีดีทัศน์ภารกิจกระทรวงแรงงาน

18 ธันวาคม 2560

ประกาศราคากลาง การจ้างพัฒนาการจัดการฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ ปีงบประมาณ 2561

14 ธันวาคม 2560

ประกาศราคากลาง จ้างเหมารถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 ธันวาคม 2560

ประกาศราคากลางซื้อต้นไม้ประดับ

13 ธันวาคม 2560

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดและสถานที่บริเวณกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (เดือนมกราคม – กันยายน ๒๕๖๑)

8 ธันวาคม 2560

ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

8 ธันวาคม 2560

ประกาศราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาร พ.ศ ๒๕๖๑ (เดือนมกราคม-กันยายน ๒๕๖๑)

8 ธันวาคม 2560

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลด้านแรงงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ4อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4 ธันวาคม 2560

ประกาศราคากลางโครงการจัดหาอุปกรณ์ประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายความเร็วสูงสำหรับหน่วยงานภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4 ธันวาคม 2560
13212
TOP