Skip to main content

กระทรวงแรงงาน

แบนเนอร์ สไลด์

Tabs ข่าวต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

รองปลัดแรงงาน ร่วมเสวนา THAILAND SAFE@WORK#34

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2565

ก.แรงงาน ต้อนรับ สมาคมทำความสะอาดภายในอาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2565

ประกาศ

ภูมิภาค

สรจ.อต. ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE New

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2565

ต่างประเทศ

อู่ช่างไทยฝีมือดี ในบรูไน

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2565

สื่อที่น่าสนใจ

"สร้างสถาบันการเงินเพื่อผู้ประกันตน"

TOP