Skip to main content

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ธันวาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสถานที่ เครืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ื่อง การจัดทำโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนในภาคเอกชน รุ่นที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ธันวาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ธันวาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสารสำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับกลาง (นบก.) รุ่นที่ ๑๗

15 ธันวาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 ธันวาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดไส้กรองคาร์บอนกัมมันต์และหลอดอุลตร้าไวโอเล็ทสำหรับเครื่องกรองน้ำ eSpring สำหรับห้องปลัดกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ธันวาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเเปลเอกสารพร้อมจัดทำ Power point

29 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

29 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำข้อมูลภาษาอังกฤษของเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของขวัญ จำนวน ๕ รายการ

27 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือรายงานผลการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือในภาคอุตสหกรรม พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 พฤศจิกายน 2560
29133
TOP