Skip to main content

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเเปลเอกสารพร้อมจัดทำ Power point

29 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

29 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำข้อมูลภาษาอังกฤษของเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของขวัญ จำนวน ๕ รายการ

27 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือรายงานผลการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือในภาคอุตสหกรรม พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 10 อัน โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

24 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือทำเนียบผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดไส้กรองคาร์บอนกัมมันต์และหลอดอุลตร้าไวโอเล็ทสำหรับเครื่องกรองน้ำ eSpring โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 169 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัดขยายภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 4 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 23 รายการ

22 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 พฤศจิกายน 2560
51242
TOP