Skip to main content

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนับสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถสำหรับใช้ในโครงการ “การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน”

21 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 18

20 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าเอกสาร จำนวน 102 ใบ

20 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ

20 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถสำหรับการฝึกอบรมข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 18

20 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ

20 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๐ รายการ

20 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับการฝึกอบรมข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 18

20 พฤศจิกายน 2560

การกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแปลเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 พฤศจิกายน 2560
51243
TOP