Skip to main content

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

13 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเครื่องฆ่าเชื้อกำจัดกลิ่น และเครื่องฉีดสเปรย์หอมอัตโนมัติ พร้อมเติมน้ำยา

13 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการทรูวิชั่นส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

13 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องไทยธรรม

8 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ

3 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ จำนวน 20 กล่อง

2 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ

2 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา สั่งซื้อน้ำมันดีเซล ๒๐๐ ลิตร

2 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิทยากรผู้นำการออกกำลังกาย

1 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต

1 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ

1 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประชาสัมพันธ์ภารกิจกระทรวงแรงงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 ตุลาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 ตุลาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจกระทรวงแรงงานทางสื่อวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ตุลาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสารประชารัฐกระทรวงแรงงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ตุลาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการ”จิตอาสาประชารัฐกระทรวงแรงงาน”

17 ตุลาคม 2560
51245
TOP