Skip to main content

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือรายงานผลการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือในภาคอุตสหกรรม พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 10 อัน โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

24 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือทำเนียบผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดไส้กรองคาร์บอนกัมมันต์และหลอดอุลตร้าไวโอเล็ทสำหรับเครื่องกรองน้ำ eSpring โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 169 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัดขยายภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 4 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 23 รายการ

22 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ

22 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนับสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถสำหรับใช้ในโครงการ “การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน”

21 พฤศจิกายน 2560
1116
TOP